top of page

Võlanõustamiskoolitus

Võlanõustamise koolituse programm I-IV mooduliga a´ 40 tundi, õppekava maht kokku 160 tundi. Koolitus toimub eesti keeles.Koolitustele registreerujatel on võimalik tellida karjäärinõustamise konsultatsioone ja võlanõustamist. Õppeprogrammide koostamisel on järgitud koolituskavade kõrget kvaliteeti, professionaalsust, kliendikesksust ja paindlikust.

IV moodulit läbinud isikud saavad võlakoolituse tunnistuse. Moodulite läbijad saavad läbitavaaine läbimise kohta tõendi. Koolitus korraldatakse, kui on registreerunud vähemalt 5 inimest.

M.Pähklemäe & Co Law Office tippspetsialistid on tunnustatud lektorid nii ülikoolides kui ka parnerite koolitustel. Koostöös Eesti Naisjuristide Liiduga korraldatakse regulaarseid seminare ja õppepäevi. Tulles vastu partnerite erisoovidele, oleme koolituse formaadiks valinud moodulõppe. Moodulõpe, annab mahukate koolituste korral, võimaluse õppijal valida, millises järjekorras ja mahus soovitakse aineid läbida. 4 moodulit läbinud isikud saavad võlakoolituse tunnistuse. Moodulite läbijad saavad läbitava aine läbimise kohta tõendi. Koolitus korraldatakse, kui on registreerunud vähemalt 5 inimest.

bottom of page