top of page

Perevägivald ja statistika

Kas tänapäeval on mehed kurjemad- paneb korraks ahhetavalt õhku ahmima perevägivalla kõrged statistilised näitajad või on siin mingi muu „tont“ mängus.

On üldteada ka see, et paljud kuriteod jäävad ühiskonnas registreerimata. Seega tuleb statistika näitajate tõlgendamisel arvestada ka registreerimata ehk latentseks jäänud kuritegusid. Perevägivalla puhul on tegemist nähtusega, mis on ühiskonnas olnud kogu aeg, kuid tänapäeval räägitakse sellest ühiskonnas jõulisemalt.

Praktikas on juhtumeid, kus ohver ei esita vägivallatseja vastu politseile avalduse ning hoopis ohvri suhtes algatatakse kriminaalasi. Ohvreid on süüdistatud ka selles, et nad on näiteks enesekaitse raames tekitanud vägivallatsejale suurema tervisekahjustuse. Sellisel juhul sõltub ohvri juriidiline saatus tema kaitsjast, sest hädakaitse asjaolusid on vahel raske tõendada ja kaitsta. Üldjuhul vägivallatsejad pääsevad tihti ilma menetlusteta, kuna ohvril on vaatamata kõigele vägivallatsejast kahju ja keelduvad politsei poole pöördumast.

Kuigi Ohvriabi seaduse alusel korraldatakse tasuta nõustamisteenuseid naiste tugikeskuste kaudu, sh inimkaubanduse ohvrite ja seksuaalselt väärkoheldud alaealiste ning vägivallakuriteo ohvrite nõustamist spetsialiseerunud keskustes, ei tähenda see veel seda, et ohver oskab küsida ja või kasutab pakutavaid teenuseid.

Perevägivalla ohvritele juriidilist nõustamise abi pakub ka M.Pähklemäe ja Co Law Office, kelle koosseisulised juristid on läbinud vägivallakoolituse. Tegemist ei ole projektiga ega ka täiesti tasuta nõustamisega, vaid büroo teenusega. Perevägivalla esmane nõustamine õigusbüroos kuni 15 minutit- on perevägivalla juhtumi kliendile (naistele ja meestele) tasuta, et saada teavet kuhu ja kuidas pöörduda. Lisaks on võimalik saada järgnevad kuni 10 tundi nõustamist hinnakirjaga a´ 30 min alates 35 eurot (hinnale lisandub käibemaks). Esindamise saab tellida õigusbüroo üldhinnakirja alusel.

Palun väärtustage iseennast ja ärge kartke küsida abi!

Abi küsimisega aitate iseennast ja muudate statistika andmed kehtivaks.

bottom of page