top of page

Juristi ja psühhoterapeudi SPIKKER

Väga traumeeritud kannatanute või pikaajalise vägivalla ohvrite puhul on oluline juristide ja psühhoterapeutide koostöö. Põhiliseks mureks on kriminaalmenetluse käigus kannatanu vaimse tervise tagamine ja toetamine. Kriminaalmenetluse käigus peab kannatanu andma korduvalt ütlusi ja meenutama katastroofilisi elamusi, mis halvendavad kannatanu vaimset tervist. Oluline on kannatanu säästmine ja psühhoterapeutiline töö toimetulekukspsühhotraumadega. Kuid on oluline ajastada psühhoterapeutiline trauma töö kohtuasjaga. Väga head psühhotrauma psühhoterapeutilised meetodid kustutavad mälust olulisi nüansse, mis olulised juriidilises vaidluses. Seetõttu on erakordselt oluline kooskõlastada juristi ja psühhoterapeudi toimingud kannatanu huvides. Ja oluline on kannatanu psühhoterapeutiliselt kohtumenetluse ajal. Kannatanu nõustamise ajal tuleb järgida seadusega kehtestatud menetlustähtaegu, sh hagi esitamine moraalseks kompensatsiooniks. Kannatanule võimalikult vähese kahjuga kohtumenetlus eeldab juristi ja psühhoterapeudi koostööd meeskonnana. Kogemuslikult on teada, et psühhotroopsed ravimid mõjutavad ütluste kvaliteeti. Seega on väga oluline ajastada ravimite manustamist ja teha koostööd psühhiaatriga, et kannatanu ütluste andmise protsess oleks teostatav ja kannatanule säästlik. Liigne rahustite manustamine muudab kannatanu taju tuimaks ja mõjutab mälu. Kannatanu ütlused võivad mõjuda vastuolulisena, kuna räiged sündmused rahustite mõjul on teisiti tajutavad. Kohtul on oluline tuvastada aga kuidas sündmused mõjuvad kannatanule tegelikult. Juriidiliselt vastuolulised ütlused kohaldatakse kahjuks kannatanu vastu. Vastavalt põhiseadusele on kannatanul õigus õiglasele kohtumenetlusele. M.Pähklemäe ja Co Law Office jurist Maarika Pähklemäe ja Eluliini psühhoterapeut Eda Mölder on koostanud lähisuhtevägivalla spetsialistidele postraumaatiliste klientide nõustamiseks spikri, mida on võimalik saada õigusbüroo koolitusel.

bottom of page