top of page

Kui elurõõm kaob?

Karistusseadustik ei kasuta suitsiidi ega ka laiendatud suitsiidi terminit, vaid enesetapp ja mõrv. Mida aga mõista enesetapu e suitsiidi all? See on selline enesekaitse väärastuse vorm, kus ellujäämise instinkt asendub elu hävitamisega. 

Laiendatud suitsiidi puhul tapetakse enesekaitseinstinktina ka lähedased isikud, keda kaitsta tahetakse. Variandid; demonstratiivne b) reaalne c) katse Rusikareegel: Ohtlik iseendale ( sh laiendatud suitsiidi puhul ohtlik nii iseendale ja teistele), kui räägib sellest ehk "mis meelel, see keelel". Suitsiidi põhjused erinevad; 1. isiksusemuutusest tulenev elu hävitav instinkt 2 . depressioon 3. alkoholisõltuvus 4. Skisofreenia jt Enesetapule võib ka viia teise isiku tegevus või käitumine. Samas võib olukord olla pöördeline, kus suitsiidini viidud ohver tapab hoopis äkki tugeva hingelise erutuse seisundis vägivallatseja. Sellistel juhtudel on seadusandja ka karistusmäärades leebem, st kui mõrva puhul räägitakse suurtest karistustest( karistusseadustiku paragrahvi 114 järgi 8 -20 või eluaegne vangistus), siis provotseeritud mõrva eest karistus 1-5 a.vangistusega (paragrahv 115). Naiste puhul rohkem enesetapukatseid, minu praktikas naised saanud süüdistusi nii provotseeritud mõrvakatses kui ka mõrvas. Siinjuures sõltub kaitsest, kas süüdistatav pääseb karistusest või mitte, st kui suudab tõendada hädakaitset. Viimane juhtum, kus oli provotseeritud mõrva katse, siis süüdistuse saanud naine vajas psühhiaatri ja psühholoogi abi pikalt.  Kokkuvõtlikult rusikareegel: kellel õnnestub ellu jääda, sh suitsiidi ohvritega seotud isikud ( lähedalt või kaudselt), vajavad või võivad vajada psühhiaatri või psühholoogide abi. Teadmata põhjustel enesetappu teinud isikute lähedased võivad tunda end kaassüüdlastena. Pigem hüvastijätuks kiri, kui teadmatus suitsiidi teinud lähedaste arvates. Surma nägemine või lähedase kaotuse valu tagajärjed sõltuvad suuresti ka isiksuse tüübist, varasematest diagnoosidest erinevalt, sh ja F62 sündroomi esinemiseni. Seega tuleb eristada nn sünnipärast agressioonigeeni versioone, mis varem või hiljem aktiviseerub demonstratiivsetest ja provakatiivsetest juhtumitest. Kõige parem teraapia provotseeritud mõrvas mõrvarile, ohvri lähedastele on erinevad psühhoteraapiad, psühooside ja diagnooside esinemise korral psühhiaatriline abi.

Depressioon, perevägivald, elurõõmu kadumine ei teki üleöö, v a kui ei esine sünnijärgset agressioonigeeni või diagnoosi ja/ või ei ole äkkkatastroofi ja/ või muud rünnet ja /või enesetapuni viimist.

(Vt ka Jüri Saarma psühhopatoloogia  )

bottom of page