top of page

Ära viivita kuriteoteate esitamisega!

Kuriteosündmuse õigeaegsest ja korrektsest teatamisest võib sõltuda ohvri õiguste kaitsmise edukus nii kohtueelses - kui ka kohtumenetluses ning kahjude hüvitamise tagamisel.


Rusikareegel:

Kui Sina või Sinu tuttav on langenud kuriteo ohvriks, siis tuleb võimalikult ruttu teatada kuriteosündmusest politseile:


1. Telefoni teel 112

2. Avalduse esitamine nii lihtkirjalikult kui ka e- versioonis digiallkirjastatud

3. Võib teavitada nii telefonisti kui kirja teel

4. Võib ka ise otse minna politseijaoskonda, kus saab protokollivormis esitada avalduse ning anda esmaseid ütlusi kuriteo asjaolude kohta

5. Naistevägivalla juhtumite korral abistavad naiste varjupaikade juriidilised nõustajad ( sh Eesti Naisjuristide Liit)

6. Inimkaubandusjuhtumite korral saavad ohvrid pöörduda otse ka M.Pähklemäe & Co Law Office, Eluliin ja Eesti Naisjuristide Liidu poole, kes on spetsialiseerunud selliste juhtumitele.


Miks on oluline kiiresti reageerida kuriteosündmuse korral?

Viivituse korral on keerulisem koguda tõendeid ja leida võimalikke tunnistajaid, kes kuriteo sündmust võisid näha. Igasugune vastuolu kuriteojuhtumi asjaolude kohta kohtuvaidluses kasutatakse õigusmõistmisel süüdistatava kasuks, kuni õigeks mõistva otsuseni.


Rusikareegel:

Kuriteoteate esitamisel tuleb esitada võimalikult palju fakte sündmuse asjaolude kohta.

Ka esmapilgul tähtsusetu detail võib olla oluliseks asitõendiks.


Kuriteoteade:

1. nimi

2. isikukood

3. aadress

4. kontaktandmed

5. mis juhtus

6. kus juhtus

7. millal see juhtus

8. kas on juhtumiga on põhjustatud varaline kahju ( ära võetud asjad ja kahjusumma)

9. kas juhtumiga seoses on tekkinud tervisekahju ( traumapunkt, perearsti tõend, ravikulude kohta tõendid)

10. kas juhtumiga seoses soovitakse esitada mittevaraline kahju nõue ( tsiviilhagi)

11. kas on tunnistajaid ( kui jah, kas on teada ka nende isikute nimed, isikukirjeldused jne)


Tavaliselt on ohver peale kuriteo ohvriks langemist niivõrd shokis, et ei suuda alati ise otsustada milliseid tõendeid esitada ja mida mitte. Kui aga ohver on juba pöördunud traumapunkti või perearsti juurde, siis võiks vähemalt tervisetõendid esitada, et menetlejal oleks täiendav teave võimaliku isiku tervisekahju ulatuse ja laadi kohta. Muid dokumente, sh kirjavahetus võimaliku kahtlustatavaga jne, siis ka need tuleb võimaluse korral esitada kohe avaldusega või teha seda esimesel võimalusel ning teavitada menetlejat võimalike dokumentide olemasolust.

Samuti tuleb meeles pidada, et valede andmete esitamine on karistatav!

vaata juurde:

https://www.politsei.ee/et/teenused/politseile-avalduse-esitamine.dot

bottom of page