top of page

Kompleksne kriisinõustamine

M.Pähklemäe &Co Law Office kõik juristid on läbinud naistevastase vägivalla teemalised erikoolitused, sh Tartu Ülikooli vägivallaohvri abistamise 80 tunnimahuga e- kursuse. Õigusbüroo esindajad on osalenud ka naistevastase vägivalla koolitustel ja seminaridel lektoritena ja ekspertidena.


M.Pähklemäe &Co Law Office koostöös partneritega pakuvad professionaalset kompleksset kriisinõustamist, mis sisaldab nii juriidilist- kui ka psühholoogilist nõustamist. Kompleksne nõustamine aitab vähendada katastroofilise lähisuhte kogemusega ohvri tundeelu trauma süvenemist ning toetab juriidiliste küsimuste asjaajamist. Ideaalis võiksidki kõik kriisinõustamise juristid ja psühhoterapeudid/ psühholoogid teha koostööd ohvri parimates huvides.


Meelespea:

  • Katastroofilise kogemusega ohvri nõustamisel tuleb arvestada ohvri tundeelu seisundiga, mis võib mõjutada ohvri mälu sündmuste osas ning mõjutada ohvri käitumist.

  • Ka ohvrite omavahelised pinged, mis võivad tekkida, on ettearvamatud ning võivad protsessi tulemusi mõjutada.

  • Kuritegude puhul on täiendavaks emotsionaalseks pingeks kohtuprotsess ise ning igasugune seaduse selgitamine ja analoogiate esitamine võib tunduda ohvrile ohustavana või ametnike ebakompetentsusena või vastaspoole toetusena.

  • Psühhopatoloogia sümptomitest tulenevalt võib kannatanu vajada psühhiaatrilist sekkumist või abi.

  • Kannatanu võib vajada tunnistaja kaitset.

  • Psühholoogilised tõkked ületada viisil, mis on ohvrile säästlikum.


Täiendav info: naisjuristid@gmail.com, + 3725176390

bottom of page