top of page

Õnnelikuma lapsepõve eest!

M.Pähklemäe & Co Law Office on sootundlik ja lasteõiguste eest seisev õigusbüroo, kes esindab haavatavaid ja lapsi kohtuprotsessides.

Õigusbüroo on Eesti Naisjuristide Liidu liige ning partner inimõiguste eest seisvatele organisatsioonidele.

Koostöökokkuleppes Eesti Naisjuristide Liidu ja Viimsi Naiste Tugikeskusega HooliMine keskendutakse veelgi rohkem vägivalla ennetavale tegevusele ning õnnelikumate ja tervemate peresuhete eest seismisele ja edendamisele.

Saa ise abi ja nõu või abista vabatahtlikuna!

Võta meiega ühendust:

M.Pähklemäe & Co Law Office: telefon 5176390; e.konsultatsioon@gmail.com ja naisjuristid@gmail.com

Viimsi Naiste Tugikeskus HooliMine: hoolimine@gmail.com

Eesti Naisjuristide Liit: eesti.naisjuristide.liit@eesti.ee

bottom of page