top of page

Naistevastase vägivalla spetsialistid

M.Pähklemäe & Co Law office peajurist on läbinud kõik nõutavad täiendkoolitused lähisuhte -ja seksuaalvägivalla ohvrite nõustamiseks. Lisaks on läbitud täiendavad partnerite juures erinevaid koolitusi ja seminare. M.Pähklemäe & Co Law office peajurist on tegelenud antud valdkonnaga ka vabatahtlikuna üle 20 aasta erinevates mittetulundusorganisatsioonides ning esindanud õigusbüroo kaudu ohvreid kriminaalmenetluses ja kohtus.

bottom of page