top of page

Targad vanemad sõlmivad kompromissi!

Hooldusõiguse -ja suhtluskorra vaidlustes püüavad lapsevanemad tihti lapsi nn poolitada. Ringlevad müüdid, et kui laps on 50 /50 jagatud, siis vabanetakse elatise maksmisest. Kohtuvaidlustes kasutatakse lapsi tihti vanemate isiklike eesmärkide või emotsionaalsete seisukohtade kehtima panemiseks ja klaarimiseks.

Lastega manipuleeritakse, lastega tehakse üksteisele haiget ning kõige sellega põhjustatakse lastele pöördumatut vaimset tervisekahju.

Alati on hea kõrvalseisjana öelda, et: "Mida te vaidlete, sõlmige kompromiss! "

Kompromissi sõlmimine ei ole aga nii kerge, kui see tegelikult paistab. Kompromiss tähendab eelkõige seda, et kumbki lapsevanem teeb oma nõudmistes lapse parimates huvides mööndusi ning teeb koostööd. Perekonnavaidlustes ei taha aga keegi niisama oma õigustest taganeda, kuigi see tooks osapooltele kiirema õigusrahu ja stabiilsuse ka lastele.

Kohtuvaidluses peab kohus vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 561 last puudutavas menetluses nii vara kui võimalik ja igas menetlusstaadiumis püüdma suunata asjaosalisi asja kokkuleppel lahendama ning juhtima tähelepanu võimalusele kasutada perenõustaja abi eelkõige ühise seisukoha kujundamiseks lapse hooldamisel ja tema eest vastutamisel.

Ka pärast kohtuasja pead lapsevanemana ise kasvatama last, mitte aga kohus, lapsele määratud advokaat, lastekaitse töötajad ega ka lepingulised esindajad.

Ole tark ja ole kompromissiks avatud!

bottom of page