top of page

Vägivald ja andestamine

Vägivald jätab kannatanule alati traumaatilise jälje, olgu tegemist füüsilise või vaimse vägivallaga.

Lähisuhtevägivallaohver sageli kannatab aastaid ning andestab, enne kui politsei poole pöördub. Sageli esitatakse korraga kõik süüdistused siis, kui minnakse lahku. Kahjuks ei ole kannatanul alati esitada ühtegi tõendusmaterjali vägivalla juhtumite kohta, kuna ta pole pöördunud ei politsei ega arsti poole.

Andestamine on eluterve tegevus, kuid vägivaldses suhtes vajab abi ka vägivallatseja, mistõttu haavatavas suhtes andestamine on hoopis karuteene kõigile osapooltele.

Seepärast on soovitatav, et kannatanu fikseeriks trauma arsti juures ning otsiks abi!

M.Pähklemäe & Co Law juristid on läbinud naistevastasevägivallakoolitused ning oskavad anda õiget nõu.

bottom of page