top of page

Koduse testamendi tühisus ja võltsimine

Koduse testamendi vaidlustamine on alati keeruline, kuna kohtulahendi tulemus sõltub peamiselt ekspertiisi tulemustest. Koduse testamendi puhul vaidlustatakse testamendi vorminõudeid, testamendi ehtsust, allkirju, käekirja aga ka isiku tervislikku seisundit dokumendi koostamise ajal. Kohtuasja algatamisel tuleb arvestada ka sellega, et uuritava kohta tuleb koguda tervise andmeid, mida saab taodelda alles kohtu kaudu.

Testamendi tegemise ajal tervisliku seisundi osas mõeldakse eeskätt seda, kas isikul võis testamendi tegemise ajal esineda vaimutegevuse ajutist häiret, või tal esines muu psüühikahäire, mis ei võimaldanud tal adekvaatselt ja õigesti aru saada juriidilise tehingu sisust. Juhul, kui testaator põdes dementsust, siis tegemist on sellise psüühikahäirega, millest kunagi ei paraneta.

Rusikareegel: võimalik pettus tuleb kohtus välja niikuinii!

bottom of page