top of page

Kes on parim advokaat või jurist?

Õigusnõustaja valimisel küsitakse tihti sotsiaalvõrgustikus või tuttavate käest, kes on parim advokaat või jurist, kes lahendaks tema probleemi. Määravaks on tihti spetsialiseerumine, tuntus, sh eelkõige kompetentsus ja lubadus võita vaidlus kohtulahingus. Õigusnõustamine ja esindamine eeldab nii professionaalsust kui ka väärikust nii, kliendi kui ka vastaspoole suhtes. Keerukad esinduslepingud ja sanktsioonid lepingute ülesütlemisel kliendi suhtes on pigem ohumärk heas usus usaldussuhte loomisel. Enne esinduslepingute sõlmimist küsi kohtuvaidlusega kaasnevaid prognoositavaid kulutusi ja perspektiivikust, sh kui pikaks võib kohtuvaidlus minna. Analüüsi kas kohtuasja algatamiseks on piisavalt ressurssi või tuleb paluda riigi õigusabi korras menetlusabi ja advokaadi määramist.

Kohus ei jaga õiglust, vaid õigust- kohtuvaidluses on "võitjad" ja "kaotajad", järelikult ka kõige parimad advokaadid ja juristid võivad kaotada vahel kohtuasja õigusliku lahendiga.


M.Pähklemäe & Co Law Office on spetsialiseerunud nii tsiviil, haldus kui ka kriminaalasjadele. Võta juba täna meiega ühendust!

bottom of page