top of page

M.Pähklemäe & Co Law Office juristid osalevad Tartu Ülikooli Mentorlusprogrammis 2020

M.Pähklemäe & Co Law Office juhatuse liige ja firma peajurist Maarika Pähklemäe on kutsutud juba 3 aastat järjest osalema Tartu Ülikooli mentorlusprogrammi. Mentorlusprogrammi raames toimuvad mentiiga kontaktkohtumised ning osaletakse Tartu Ülikooli poolt korraldavatel koolituspäevadel. Mentorlusprogramm kestab jaanuarist maini ning lõpeb piduliku aktusega.

Tartu Ülikooli mentorlusprogramm on mõeldud Tartu ülikooli vilistlaste ja tudengite kokkuviimiseks, koostöövõrgusliku loomiseks ja Tartu Ülikooli kogukonna tugevdamiseks. 2019 mentrorlusprogrammi lõpuüritusel asutasid aktiivsemad mentorid menortorkorporatsiooni MENTERA, et tugevdada veelgi Tartu Ülikooliga ühtekuuluvustunnet.

bottom of page