top of page

Väikeettevõtja kahjude osalise hüvitamise toetus 3000- 5000 EUR

Mais 2020 saavad väikeettevõtjad esitada taotluse kriisikahjude osaliseks hüvitamiseks. Kuigi taotlusi saab esitada meetmete avamisest kuni 15.12. 2020, peatatakse taotluste vastuvõtmine, kui eelarve piires avaldused on laekunud.

  • Toetuse andmise eesmärk on ühekordse tagastamatu abi andmine väikeettevõtjatele COVID-19 puhangust tulenenud kriisikahjude osaliseks hüvitamiseks.

  • Toetuse andmise oodatav tulemus on väikeettevõtjate jätkusuutlikkus toodete ja teenuste pakkumisel pärast COVID-19 pandeemia lõppemist.

  • Toetuse suurus ühe väikeettevõtja kohta, kelle 2019. aasta majandusaasta käive või vähem kui aasta tegutsenud väikeettevõtja puhul tegutsemisaja käive oli suurem kui 20 000 ja väiksem kui 40 000 eurot, on 3000 eurot.

  • Toetuse suurus ühe väikeettevõtja kohta, kelle 2019. aasta majandusaasta käive oli suurem või võrdne kui 40 000 ja väiksem kui 100 000 eurot ja kelle 2020. a märtsi või aprilli käibe langus oli võrreldes 2019. a sama kuu käibega vähemalt 30 protsenti, on 5000 eurot.

Vt: https://www.eas.ee/teenus/covid-ettevotlus/


Kui vajate abi taotluse esitamisel, siis võtke meiega ühendust. Meie kontaktid: e.konsultatsioon@gmail.com , naisjuristid@gmail.com , telefon 5176390


M.Pähklemäe & Co Law Office


bottom of page