top of page

Abieluvõimetõendita abiellumiseks kohtult nõusoleku küsimine

Perekonnaseisutoimingute seaduse § 38 lg 1 kohaselt tuleb avaldajal esitada Eestis Perekonnaseisuametile abieluvõimetõendi: „Abieluvõimetõend on abielluja elukoha- või kodakondsusriigi väljastatud dokument, millega tema elukoha- või kodakondsusriigi pädev asutus kinnitab, et isikul puuduvad takistused abielu sõlmimiseks tema elukoha- või kodakondsusriigi õiguse järgi.“

Isikul, kellel pole võimalik esitada EV Perekonnaseisutoimingute seaduse § 38 lg 1 nõutud dokumenti, on võimalik pöörduda abielu registreerimisjärgsesse kohtusse hagita menetluse korras ja paluda, et kohtus annaks loa abiellumiseks ilma abieluvõimetõendita kui tema riigis sellist dokumenti ei väljastata või muul mõjuval põhjusel.

Perekonnaseisutoimingute seaduse § 39 lg 5 sätestab, et:„Välisriigi kodanikule, kelle elukoht on välisriigis või kes on elanud Eestis alla kuue kuu vahetult enne abiellumisavalduse esitamist ja kes mõjuval põhjusel ei saa abieluvõimetõendit esitada, võib kohus, kelle tööpiirkonnas kavatsetakse abielu sõlmida, anda loa abielu sõlmimiseks ilma tõendita.". Luba kehtib kuus kuud.

bottom of page