top of page
Koolitajad: 
Koolitused 

M.Pähklemäe & Co Law Office tippspetsialistid on tunnustatud lektorid nii ülikoolides kui ka
parnerite koolitustel. Koostöös Eesti Naisjuristide Liiduga  korraldatakse regulaarseid seminare ja õppepäevi. Tulles vastu partnerite erisoovidele, oleme koolituse formaadiks valinud moodulõppe. Moodulõpe, annab mahukate koolituste korral, võimaluse õppijal valida, millises järjekorras ja mahus soovitakse aineid läbida.


Koolitustele registreerujatel on võimalik tellida karjäärinõustamise konsultatsioone ja võlanõustamist.
Õppeprogrammide koostamisel on järgitud koolituskavade kõrget kvaliteeti, professionaalsust, kliendikesksust ja paindlikust.


Koolitusi viime läbi kas tellija juures või Tallinnas meie Rävala klassiruumides Rävala pst 6 või partnerite poolt pakutavates seminariruumides Rävala pst 3 ja Kivisilla 4-4.​

Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade: 194124

Koolitajad

Võlanõustamise koolitus

Võlanõustamise koolituse programm IV mooduliga a 40 tundi, õppekava maht kokku 160 tundi. Koolitus toimub eesti keeles.


Koolituse hind: 1700 €.


IV moodulit läbinud isikud saavad võlakoolituse tunnistuse. Moodulite

läbijad saavad läbitava aine läbimise kohta tõendi. Koolitus korraldatakse, kui on registreerunud vähemalt 5 inimest.

I moodul Sissejuhatus võlanõustamise ainesse ( 40 t)

II moodul Võlanõustamise õiguslik baas ja metoodika ( 40 t)

III moodul Võlgniku sotsiaalpsühholoogiline muster ja sotsiaalnõustamise spetsiifika (40 t)

IV moodul Võlgniku õiguskaitsevahendite rakendamine täitemenetluses ja kohtus (40 t)

Sihtrühm: 

  • Võlanõustamisega kokku puutuvad nõustajad, sotsiaalabitöötajad, kriminaalhooldusametnikud, kriisiabiabinõustajad, ohvriabi töötajad.

  • Isikud, kes soovivad võlanõustamisega tegelema hakata

  • Juristid, kes soovivad end täiendada võlanõustamise sfääris

Koolitus toimub Tallinna kesklinnas kas Rävala pst 3 või Rävala pst 6 õppeklassis.


Vastavalt tellija erisoovidele on võimalik kokku leppida mooduleid ja väljasõidukoolitusena.

Tänan, kiri on saadetud!

bottom of page