top of page

Valdkonnad

 • Juriidiline nõustamine

 • Esindamine

 • Ekspertiisid

 • Tsiviilõigus

 • Kriminaalõigus

 • Haldusõigus

 • Pärimisõigus

 • Võlaõigus

 • Maksuõigus

 • Perekonnaõigus

 • Rahvusvaheline õigus

 • Pankrotiõigus ja pankrotimenetlused

 • Inkassoteenused ja vaidlused

 • Firmade asutamine ja likvideerimine

 • Korteriühistud ja korteriühistutega seotud vaidlused

 • Väärteod ja kriminaalasjad: kaitseabi ja dokumendid

 • Haldusõigusvaidlused, sh riigi ja kohaliku omavalituse haldusaktide ja toimingute vaidlustamine.

 • Omandiõiguse vaidlused, sh kaasomandi lõpetamine.

 • Perekonnaõigusega seotud vaidlused, sh esialgne õiguskaitse, hooldusõigusega seotud vaidlused, lähenemise keelu rakendamine, elatise hagid, abielu lahutamine ja ühisvara jagamise vaidlused jne

 • Lemmikloomade õiguskaitse

 • Koolitused

bottom of page